Toimintaperiaatteet ja säännöt

Perinne- ja kyläyhdistyksen toimintaperiaatteet

  • vaalii kylän perinteitä, kerää muistitietoa menneistä ajoista
  • kehittää kyläyhteisöä ja palveluja yhteistyössä muiden yhdistysten ja kyläläisten kanssa
  • osallistuu kyläsuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen
  • edistää kylän yhteisöllisyyttä, järjestää kotiseuturetkiä ja tapahtumia
  • ylläpitää yhteistoimintaa naapurikylien kanssa
  • koordinoi yhteistoimintaa kylän eri yhdistysten kesken
  • pitää yllä yhteyksiä kunnan päättäjiin
  • tiedottaa kyläläisille paikkakunnan tapahtumista ja hankkeista
  • toimii asukkaiden viihtyvyyden takaamiseksi kylässä

Perinne- ja kyläyhdistyksen yhdistyssäännöt